top of page

Rechtspersoon

Studieadvies.pro is een handelsnaam van Werst Loopbaanmanagement BV

 

Inschrijving KvK

17108058

BTW-nummer Werst Loopbaanmanagement BV

NL807651904B01

Bankgegevens Werst Loopbaanmanagement BV

IBAN: NL95 INGB 0002911511 -  BIC: INGBNL2A

Algemene voorwaarden

Wij hanteren de Algemene Voorwaarden van NOLOC, bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer 39086404. Zie de pdf-file.

 

Gedragscode NOLOC

Loopbaanadviseurs van LCN loopbaanadvies & -begeleiding zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NOLOC en conformeren zich aan de gedragscode van NOLOC.

 

Gedragscode en Klachtenprocedure Register BKA

Loopbaanadviseurs van LCN loopbaanadvies & -begeleiding zijn aangesloten bij de beroepsvereniging Register BKA en conformeren zich aan de gedragscode en de klachtenprocedure van dit register.

 

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht waarmee deze website tot stand is gekomen, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Om die reden kunnen wij geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.
Wij streven naar permanente toegankelijkheid van de website. De informatie op deze website wordt regelmatig geactuliseerd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

bottom of page